NVM UROŠ NOVA PAZOVA

VELEPRODAJA

Nova Pazova
Kralja Petra I Karađorđevića 34

Telefoni: 022/323-677, 327-000, 327-677, 329-338, 322-301

e-mail: veleprodaja@uros-nvm.com

NAPOMENA: Adresa za slanje pošte:
22330 Nova Pazova, Kralja Petra I Karađorđevića 34

NVM Uroš d.o.o.

Šumadijska 2, 11450 Sopot
Žiro-račun: 160-119602-73
PIB: 107503984
Mat. br.: 20816457
Br. PDV potvrde: 710650050
Matični broj: 56005978
Šifra delatnosti: 2229

POŠALJITE PITANJE

KONTAKTIRAJTE NAS U VEZI NAŠIH PROIZVODA